Sok szeretettel köszöntjük megújult honlapunkon! Az előforduló hibákat folyamatosan javítjuk. Mindenkinek tartalmas, kellemes böngészést kívánunk!

vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje és követelményei

Szintvizsga

A szintvizsgának pontosan meghatározott ideje van, így minden év február első munkanapja és április utolsó munkanapja közötti időszakban kerülnek megszervezésre.

Osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a mindenkori kerettanterv alapulvételével határozzuk meg. A részletes leírás a Pedagógiai Programunk helyi tanterv részében megtalálható.

Időpontját a tantestület állapítja meg, az igazgató jóváhagyásával, erről a tanulót a vizsga előtt legalább 1 hónappal az illetékes osztályfőnök írásban értesíti.

Tervezett időpontok:
2021.01.01-01.31 között
2021.06.01.-06.15 között
Végzős tanulók és előrehozott érettségi vizsgára jelentkezők esetében április 1-30 között.

Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.

Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők.

Javító vizsga

A vizsgázó javító vizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban lehet.

Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgát annak kell tennie, aki az intézménybe azzal a feltétellel nyert felvételt, hogy korábbi bizonyítványaiból hiányzó tantárgy(ak)ból vizsgát tesz. A különbözeti vizsgára vonatkozó kötelezettséget az igazgató állapítja meg a tanuló jelentkezésének elfogadásakor. A hiányzó tantárgyak a tanulóval történt egyeztetés alapján a jelentkezési lapon kerülnek feltüntetésre. A tanuló egyénileg készül fel a vizsgára.

A különbözeti vizsgát a felvételt követő 15. és 45. nap között lehet megszervezni.

 

Igazgatói pályázatok

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum részeként működő 7 szakképző intézmény igazgatói pályázata kiírásra került.
A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információ a https://szfszc.hu/portal/2021/03/26/igazgatoi-palyazatok linken megtekinthető.

Ballagási kisfilm

ESEMÉNYNAPTÁR

október 2021
hkscpsv
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Sze   nov »

Fontos információk

E-Kréta belépés

Hasznos információk

Kapcsolat

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.
Tel/fax: 06-22-314 278
Email: titkarsag@vorosmarty.hu

Archívum